CVSA Norge

Hva er CVS?

Hva er CVS?

Cyclic vomiting syndrome (CVS), eller sykliske brekninger som det heter på norsk, er en kronisk funksjonell sykdom uten kjent årsak. CVS fører til anfall, eller episoder, av intens kvalme og oppkast og noen får også magesmerter, hodepine eller migrene og utmattelse uten at det er noen tydelig årsak til dette. Omtrent 25% av pasientene har samtidig forekomst av nevromuskulære sykdommer (CVS plus). Man har lenge trodd at CVS var en sykdom som rammet barn og ungdom. Nå vet vi at voksne også kan rammes av CVS. Det finnes CVS som starter i barneårene og som vedvarer inn i voksenlivet, så vel som CVS som starter i voksen alder. Under anfall kaster man opp med jevne mellomrom i timer eller dager. Man kan ha fra 1 til 70 anfall per år,

Les mer
Jeg er din kontaktperson
Nina Hellebakken Hagen
Brukernavn på forumet: Nina_Norway